Bramy Wiśniowski

UniPro

Bramy segmentowe UniPro to najbardziej komfortowe rozwiązanie do garażu.

Brama garażowa Wiśniowski UniPro

UniPro

Bramy garażowe Wiśniowski są bramami ciepłymi, a współczynnik U który uzyskują jest porównywalny ze współczynnikiem jaki mają okna wielokomorowe stosowane w budownictwie energooszczędnym. Tak niską wartość jesteśmy w stanie uzyskać dzięki panelom własnej produkcji wypełnionych pianką poliuretanową oraz systemom uszczelniającym. Współczynnik tłumienia dźwięku: Rc=23 dB

UniPro - korzyściKorzyści

  • Specjalnie wyprofilowane panele (od wewnątrz i z zewnątrz) uniemożliwiają przytrzaśnięcie palców w miejscu ich łączenia oraz w miejscach montażu zawiasów i drzwi przejściowych.
  • Zabezpieczenie pęknięcia linki chroni przed samowolnym opadnięciem skrzydła bramy w przypadku uszkodzenia lin podtrzymujących.
  • Zintegrowane zabezpieczenia w przypadku pęknięcia sprężyny skrętnej zapewniają maksimum bezpieczeństwa.
  • Uszczelnienia obwodowe zapewniają właściwą izolację termiczną i akustyczną.
  • Zabezpieczenie przeciążeniowe w sytuacji zetknięcia z przeszkodą, zatrzymuje skrzydło bramy, a następnie cofa je do góry.
  • Fotokomórki zapewniają zatrzymanie bramy i jej powrót do pozycji otwartej, jeżeli w świetle przejazdu pojawi się przeszkoda. (opcja)